Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Zabiegi medycyny estetycznej
11 września, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – jaka metoda jest najlepsza
24 września, 2019

Adwokat – Sprawy karne i wykroczenia Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma bezustannie wiele zadań, które wymagają roztropności i sumienności. Właściwe reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi stanowi priorytet jego działań. Każda sprawa, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o złamanie praw przedstawionych w kodeksie karnym i innych ustawach zalicza się do szerzej pojmowanych spraw karnych. Można je podzielić na kilka mniejszych kategorii, które określają typy przestępstw: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są osądzane według tych samych reguł i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to sprawy, z jakimi adwokaci mają do czynienia najczęściej. W tej kategorii mieszczą się przestępstwa, które mają szczególny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zazwyczaj są to przestępstwa związane z ruchem drogowym, na przykład jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo wypadki, w których adwokaci niosą pomoc zarówno sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci trudnią się również sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń lub fałszerstw – również w wypadku pieniędzy, dokumentów, danych i tożsamości. Szczególne sprawy prawa karnego, wyrządzają znaczącą szkodę wobec poszkodowanych, czyli mają negatywny wpływ na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne oraz na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa seksualne, a także morderstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego należą do bardziej złożonych spraw, dlatego że odnoszą się do przestępstw w obrocie gospodarczym i mogą mieć zły wpływ na wizerunek marki. Adwokaci podejmując się spraw ze sfery gospodarki wśród innych zadań reprezentacyjnych, pilnują też tego, by procedury sądowe jak najmniej oddziaływały na pozycję, renomę oraz interesy firm. Gospodarcze sprawy karne dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszystkich działań mających na celu szkodę spółki. Największą szkodę dla firm mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Bardzo często prowadzone przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym również internetowych oraz biernego lub czynnego łapownictwa, szczególnie kiedy ma przekonywać do działań na szkodę spółki. Pomoc prawna jest także dostępna w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj skarbowe sprawy karne są rezultatem niepoprawnego prowadzenia rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń zazwyczaj nie pochodzi z braku wiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami firm, ale jest również zasadne , gdy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom w celu wyrządzenia szkody oraz ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest z reguły konieczny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również kiedy w ciągu działań kontroli skarbowej zostaną udowodnione dochody z tajnych źródeł. Zdarza się także, że drogą sądową należy domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne dotyczą osób, które wcześniej zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą z tego powodu podjąć określone czynności. Są to zatem sprawy związane z formą i warunkami odbywania wyroku oraz zapłatą grzywny albo wypełnianiem obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w staraniach o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego albo przerwy w odbywaniu kary więzienia. Zazwyczaj skazani także ubiegają się o wydanie kary łącznej w wypadku, kiedy dokonanych zostało więcej wykroczeń przed określeniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Zdarzają się też przypadki, w których osadzony żąda zadośćuczynienia od aresztu śledczego, jeśli jego zdrowie uległo pogorszeniu ze względu na złe warunki w celi. Adwokat może także osiągnąć rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniejszej szkodliwości społecznej należą do kategorii karnych spraw wykroczeniowych. Pomimo to skutki takich działań mogą być dla sprawców znaczące i obejmować takie środki karne jak na przykład: zakazy zajmowania konkretnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Często zaliczane są tu również wszelkie zdarzenia i kolizje drogowe, choć zwykle są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tym zakresie z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, niszczeniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to też nieprzepisowe pozbywanie się odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego albo wykonywanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Takie sprawy, choć mają niższą negatywna wartość podlegają tak samo rzetelnej pracy adwokata, jak w wypadku pozostałych przestępstw.

Strona używa cookies
Ok