Na czym polega leczenie zachowawcze? Leczenie bólu zębów
Jak pomaga pacjentowi leczenie zachowawcze u dentysty
13 lutego, 2023
Usługi kadrowe i wyliczanie wynagrodzeń - księgowość
Obsługa kadr i płac oraz rozliczanie wynagrodzenia
28 lutego, 2023

Pełna księgowość co to jest kiedy należy ją stosować

Pełna księgowość w biurze rachunkowym

Pełna księgowość to metoda zapisywania zdarzeń finansowych w firmie, która w przeciwieństwie do prostszych form takich jak KPiR albo ewidencja przychodów zachowuje nieporównywalnie więcej zdarzeń i stanowi pełniejsze opisanie finansów firmy. Obejmuje największą liczbę pełną detali danych o sytuacji finansowej firmy, za pomocą czego zachowana jest pełna przejrzystość ksiąg rachunkowych. W pełnej księgowości wymagane jest, aby oprócz dokumentów ważnych w uproszczonej księgowości, ewidencjonowane były także dodatkowe rejestry. Bazując na nich łatwiej przeanalizować np. zmiany w majątku działalności gospodarczej, rozliczenia z wspólnikami i rotacje pieniężne. Aby ułatwić sobie wszystko warto skorzystać z usług takich jak Toruń księgowość oferowane przez biura rachunkowe.

Część przedsiębiorstw jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości. To są zazwyczaj duże oraz bardzo dochodowe przedsiębiorstwa, jakie mają znacznie większy majątek niż większość jednoosobowych firm. W ustawach znajduja się również przepisy ustalające, w jakich sytuacjach firma musi zacząć pełną księgowość, a kiedy musi prowadzić księgowość w ten sposób, nawet jeśli działalność dopiero została założona. O tym, kiedy należy mieć pełną księgowość decydują trzy kluczowe czynniki: limit kwotowy przychodów, charakter działalności i posiadanie siedziby na terenie Polski.

Jakie księgi rachunkowe stosowane są w pełnej księgowości?

Księgi rachunkowe, jakie należy prowadzić w pełnej księgowości, zapewniają możliwość szerszego spojrzenia na działalność gospodarczą, bo obrazują sytuację finansową, pasywa, aktywa, a oprócz tego zobowiązania przedsiębiorstwa. Na bazie ewidencjonowanych informacji zdolnie można przygotowywać finansowe prognozy, które mogą wspomóc w dobrym zarządzaniu działalnością.

Najistotniejsze księgi w pełnej księgowości to: dziennik, księga główna oraz księga pomocnicza, zestawienia obrotów i sald kont, a także wykaz aktywów i pasywów, inaczej inwentarz. Ponadto przedsiębiorca powinien regularnie tworzyć sprawozdania finansowe na przykład bilans czy rachunek strat i zysków.

Wobec tego nic dziwnego, że znaczna część przedsiębiorców już od początku stawia na zatrudnienie księgowej albo wynajęcie biura rachunkowego, w celu pozyskania obsługi pełnej księgowości. Bez doświadczenia i specjalistycznej wiedzy rozliczanie pełnej księgowości jest niemożliwe. Dlatego Poltax Toruń biuro rachunkowe służy pomocą.

W jakich sytuacjach pełna księgowość jest obowiązkowa?

Podstawowym czynnikiem jest kwotowy limit z przychodu, dlatego że obowiązuje on każdy rodzaj działalności bez względu na jej charakter Pełną księgowość trzeba zacząć wykonywać, jeżeli w ciągu roku przedsiębiorstwo osiągnie przychody albo ich wartość przekroczy 2 000 000 euro w złotówkach. Przeliczenie na złotówki należy wskazać na bazie kursu średniego walut ogłoszonego pierwszego dnia roboczego w październiku wcześniejszego roku przez NBP. W chwili przekroczenia limitu przedsiębiorca zaczyna ewidencję pełnej księgowości wraz z początkiem następnego roku obrotowego.

Istnieją też takie rodzaje działalności gospodarczej, które odgórnie muszą prowadzić pełną księgowość niezależnie od wysokości przychodu.

Są to tego rodzaju działalności jak:

  • spółki handlowe i partnerskie;
  • jednostki działające na zasadach prawa bankowego, przepisów dotyczących papierów wartościowych, przepisów o inwestycyjnych funduszach oraz wielu przepisów złączonych z pracą o charakterze bankowym;
  • gminy, samorządy powiaty, województwa i ich związki;
  • zakłady i jednostki budżetowe, w tym celowe fundusze;
  • jednostki funkcjonujące dzięki pozyskanym subwencjom lub dotacjom.

Dodatkowo pełną księgowość zobowiązane są prowadzić osoby zagraniczne oraz oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Jeśli do tego momentu przedsiębiorca prowadził działalność w formie, która nie była zmuszona do posiadania pełnej księgowości, ale zdecyduje zmienić formę na inną, która tego wymaga, także będzie zobowiązany do zmiany prowadzenia księgowości na pełną.

Czy są zalety i wady pełnej księgowości

Biuro rachunkowe Toruń może wydzielić parę zalet ewidencjonowania pełnej księgowości. Dzięki bardziej rozbudowanej ewidencji zastosowana jest większa dbałość o szczegóły, czego skutkiem są szersze analizy sytuacji finansowej firmy. W ten sposób da się dokładniej planować kolejne kroki firmy, które faktycznie zamienią się na przychody. Ponadto pełna księgowość gwarantuje pełną przejrzystość, a im lepsza przejrzystość przedsiębiorstwa tym lepsze szanse na poszerzanie zaufania do przedsiębiorstwa oraz owocnej pracy z następnym klientem.

Natomiast jako wadę możemy uznać głównie nakład pracy, co należy włożyć, żeby prawidłowo prowadzić pełną księgowość oraz odnajdywanie się we wszelkich, z reguły trudnych do zrozumienia przepisach. Prowadzenie pełnej księgowości bez doświadczonego księgowego prowadzącej usługi rachunkowe Toruń jest niemożliwe, co z kolei łączy się z ewentualnym kosztem. W większości przypadków wybranie biura rachunkowego jest o wiele lepsze, a przede wszystkim mniej kosztowne, niż zatrudnianie księgowego albo pełnego zespołu księgowego na stałe do pracy.

Biuro rachunkowe Toruń Poltax gromadzi wielu fachowców, jacy mogą pochwalić się osiągnięciami w zawodzie oraz szerokim doświadczeniem.

Strona używa cookies
Ok