Pełna księgowość w biurze rachunkowym
Pełna księgowość co to jest kiedy należy ją stosować
16 lutego, 2023
etykieciarki nowoczesne maszyny etykietujące na linii produkcyjnej
Etykieciarki czym są nowoczesne maszyny etykietujące
1 marca, 2023

Obsługa kadr i płac oraz rozliczanie wynagrodzenia

Usługi kadrowe i wyliczanie wynagrodzeń - księgowość

Obsługa kadrowa oraz rozliczanie wynagrodzeń oferowane przez biuro rachunkowe stworzone są dla tych działalności, które zatrudniają pracowników. W najogólniejszym rozumieniu są to te działania powiązane z zatrudnieniem oraz zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, respektujące przepisy prawa pracy oraz zasady ZUS. Bez znaczenia, czy przedsiębiorca zatrudnia na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Kiedy w przedsiębiorstwie są zatrudniani pracownicy, obsługa kadrowo-płacowa to sprawa konieczna, żeby firma poprawnie się rozliczała. Obsługa kadrowa skupia się na dziale dokumentacji pracowniczej, żeby wszystko zgadzało się z aktualnymi przepisami prawa. W razie potrzeby biura rachunkowe niekiedy kontaktują się z Państwową Inspekcją Pracy, gdy przepisy są zawiłe albo błędnie interpretowane. Natomiast naliczanie wynagrodzeń, a więc obsługa płac skupia się na przygotowywaniu list płac oraz wyliczaniu kwot wynagrodzeń. Niezbędna jest tu również umiejętność sporządzania podatkowej dokumentacji i wiedza w obszarze obliczania składek.

Zwykle działalności korzystają z usług kadrowo płacowych oferowanych przez biura rachunkowe, aby nie zajmować się tym osobiście. Odpowiednie rozliczanie kadr i płac oraz tworzenie dokumentacji wymaga wiedzy na temat przepisów, dlatego bezpieczniej jest zaufać księgowej.

Jakie działania tworzą zakres usługi kadrowo-płacowej?

Usługi kadrowo płacowe to obszar szczególnie rozwinięty. Biuro rachunkowe, które zajmuje się kadrami i płacami, z reguły dodatkowo szkoli się w tym kierunku. Celem księgowej jest pilnowanie, aby wszelkie sprawy kadrowe wykonywane były w sposób rzetelny oraz zgodny z prawem. Od momentu zatrudnienia pracownika, aż do momentu, gdy odejdzie z firmy, Poltax Toruń biuro rachunkowe opiekuje się jego sprawami.

Głównie wykonywane usługi kadrowo płacowe obejmują:

Przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia oraz umów o dzieło – pracownik, co zostaje zatrudniony legalnie, musi podpisać z pracodawcą umowę. W zależności od charakteru wykonywanej pracy oraz porozumienia pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą ustalany jest odpowiedni rodzaj umowy. Zadaniem biura rachunkowego jest sporządzenie właściwej umowy, według ustaleń między stronami oraz w oparciu o stosowne wymogi prawne.

Prowadzenie akt osobowych pracownika – każde przedsiębiorstwo, które zatrudnia pracowników, musi prowadzić osobowe akta pracownika. W skład takich akt wchodzą różnego rodzaju dokumenty jak na przykład umowy o pracę, aneksy , świadectwa pracy oraz inne. Biuro rachunkowe Toruń dba o to, żeby wszystkie te akta zawsze były pełne.

Rozliczenia z ZUS, tworzenie oraz przekazywanie deklaracji do ZUS – każda firma ma obowiązek rozliczać się z ZUS, a taka, jaka zatrudnia pracowników ma obowiązek także wyliczać składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne albo Fundusz Pracy. Poprzez te rozliczenia, przedsiębiorca orientuje się, jakie składki musi zapłacić za siebie i zatrudnionych pracowników. Obok tych rozliczeń zwykle biuro rachunkowe sporządza stosowne deklaracje oraz przesyła je do ZUS.

Sporządzanie świadectwa pracy – ten dokument przeważnie sporządzany jest w chwili, gdy pracownik odchodzi z firmy. Obowiązkiem jest przekazanie takiego dokumentu odchodzącemu pracownikowi. Świadectwo pracy ma w sobie różne informacje jak na przykład okres zatrudnienia w firmie, , a także o przyczynach zwolnienia z pracy. Sporządzanie świadectwa pracy również leży w zakresie usług kadrowo płacowych i jest wykonywane przez księgową.

Sporządzanie listy płac, wyliczanie wynagrodzenia

Wyliczanie wynagrodzeń to nie tylko wyliczanie kwoty wypłaty pracowników. Co miesiąc księgowa wykonuje także listę płac , jaka zawiera szersze dane . Taka lista płac jest zestawieniem wskazującym wynagrodzenie netto oraz brutto, zawiera wysokość składek na ubezpieczenia chorobowe, zdrowotne, społeczne i Fundusz Pracy. Biuro rachunkowe Toruń Poltax załącza także dane o wykorzystanych urlopach oraz nieobecnościach spowodowanych chorobą. Lista płac i naliczanie wynagrodzeń łączy się także z naliczaniem zaliczek na dochodowy podatek. Przy naliczaniu wynagrodzeń ważna jest terminowość. Dzień wypłaty jest umówiony odgórnie, ale zwykle następuje do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Aby pracownicy mogli uzyskać wynagrodzenie, księgowa musi na czas przygotować niezbędne listy i dokonać rozliczeń.

Dlaczego warto oddać sprawy kadr i płac do biura rachunkowego?

Ilość zasad i przepisów, które obowiązują w księgowości dla szerokiej grupy przedsiębiorców już jest przyczyną, dlaczego opłaca się wybrać usługi rachunkowe Toruń. Wyliczanie wynagrodzenia i tworzenie dokumentacji pracowniczej, również jest wymagające, patrząc na to, że kadra biura rachunkowego przeważnie musi mieć kierunkowe przeszkolenie, by móc wypełniać obowiązki wobec pracowników. Oddając obsługę kadrowo płacową księgowej, przedsiębiorca zaoszczędzi sobie nerwy oraz otrzyma gwarancję, że usługę wykona odpowiednia osoba. Księgowa używa umiejętności, aby wszystko było wykonywane prawidłowo oraz w terminie, żeby klienci unikali stresu. Należy tylko podjąć współpracę z biurem rachunkowym z doświadczeniem.

Toruń księgowość

Strona używa cookies
Ok