prawnik toruń adwokat toruń dziedziczenie spadku
Okiem prawnika – dziedziczenie spadku
13 kwietnia, 2017
prawnik toruń adwokat toruń odzyskiwanie alimentów na dziecko
Dobry prawnik pomoże odzyskać alimenty
15 kwietnia, 2017

W jakich sprawach może doradzić nam notariusz?

kancelaria notarialna Toruń notariusz poświadczanie dokumentów

Z jakimi sprawami trzeba zgłosić się do biura notariusza?

W Polsce osoba mająca posadę notariusza zajmuje niezmiernie ważną pozycję, ponieważ nie jest wyłącznie – jak to się często mówi – „osobą zaufania publicznego”, ale również kimś, kto bezbłędnie rozeznaje się w arkanach prawa. Rejent jest stąd funkcjonariuszem publicznym – tak jak stróż prawa – oraz jego przeznaczeniem jest dbanie o interesy Klienta. Do notariusza za każdym razem przychodzi się z konkretną sprawą i powinniśmy posiadać ze sobą wszelkie konieczne papiery. Te, które będą przez niego sporządzone są uznawane jak dokumenty oficjalne i posiadają tzw. moc prawną. Generalnie, to co zostało w każdym z nich sformułowane zyskuje ważność. Nie jest więc dziwne, iż do kancelarii notarialnej obligatoryjnie musimy wziąć, np. umowy dotyczące majątku, umowę o podziale majątku czy umowę nabycia domu.

Najistotniejszym celem notariusza jest pracowanie odpowiednio z przepisami prawa, odpowiednio z nabytą widzą oraz zdolnościami. Absolutnie nie może więc dojść do „pogwałcenia” przepisów, kiedy osoba mająca posadę notariusza z pełną świadomością krzywdzi swych Klientów wprowadzając w życie liczne błędy oraz manipulacje. Każdego notariusza obowiązuje Kodeks Etyki Zawodowej, jaki bezpośrednio zwraca uwagę na to, jak notariusze powinni postępować.

Deklaracje, jakie tworzymy sami, m in. umowę wynajmu garażu, potwierdzenie o pełnomocnictwie lub zaświadczenia o dostarczeniu darowizny, krótko mówiąc nie są objęte wiążącym poświadczaniem przez notariusza. Zazwyczaj figuruje na nich pieczątka notarialna, jeśli zależy nam na tym, by podnieść ważność i uczciwość określonego dokumentu. Ściślej mówiąc – nie ma takiego obowiązku, stąd nie musimy kłopotać się o kolejne zaświadczenia.

Nasze prawo przewiduje też te okoliczności, w jakich notariusz jest po prostu niezbędny. Są to akty, które bez jego pieczęci są uznawane za nieważne.

Niżej wskazane są niektóre spośród takich dokumentów:

Deklaracje nabycia i odsprzedaży jakichkolwiek nieruchomości – apartamentów, domów wielorodzinnych, działek pod budowę, rejonów gospodarskich, działek hobbystycznych etc.

Przekazanie darowizny, jeżeli ofiarą jest nieruchomość

Darowizna lokalu z księgą wieczystą

Umowa rozdzielczości majątkowej, czyli tzw. intercyza

Podzielenie spadku, jeżeli mieści się w nim jakakolwiek nieruchomość

Oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie

Wypunktowane u góry dokumenty muszą mieć koniecznie pieczęcie i autograf notariusza. Różne inne krótko mówiąc nie muszą posiadać układu aktu notarialnego, wolno opracowywać je w dowolny sposób. Trzeba mieć na uwadze, że tylko umowy zawarte przed rejentem rzeczywiście są zgodne z literą prawa.

Jeżeli kierujemy swoją uwagę na spółki handlowe, to koniecznie muszą one zawierać w asyście notariusza, np. zgromadzenie wspólników, dokumenty dotyczące majątku firmowego, deklaracje dotyczące zdobycia przez wspólnika wyznaczonej części udziałów.

Sporządzenie umowy w Kancelarii Notarialnej oraz opatrzenie jej pieczęcią i podpisem notariusza podlega odpowiednim opłatom. Są one całkiem wysokie, ale zależą głównie od wartości tego, co jest przedmiotem umowy. W przypadku kiedy ktoś planuje przekazać własność wartą parę milionów złotych, wtedy powinna liczyć się z dużymi kwotami. Maksymalna taksa jest wskazana przez Ministra Sprawiedliwości, jednak rzeczywiście jest ona wysoka. Rejenci mówiąc w skrócie nie są zobowiązani do stawiania najwyższych cen, zaś co najistotniejsze – „walka” między notariuszami sama wymusza ich zmniejszenie. Do rejenta zmierzamy głównie w niesamowicie ważnych okolicznościach, więc tych jakie potrzebują potwierdzenia poprzez osobę trzecią lub planujemy przechować sporą ilość pieniędzy.

Czy są poza tym jakiekolwiek koszty oprócz taksy notarialnej?

Prócz tego, iż notariusz musi dostać za własną działalność wynagrodzenie, należy zapłacić podatek, np. od czynności cywilnoprawnych oraz uiścić opłaty sądowe. Należności owe są oddawane poprzez notariusza odpowiedniemu urzędowi skarbowemu albo sądowi. Na wszystkich dokumentach, mamy szansę precyzyjnie skontrolować, co musimy opłacić. Bardzo często Petenci dzwonią do Kancelarii w Toruniu i pragną szybko zdobyć informacje mówiące o tym, ile konkretnie wynoszą poszczególne opłaty. Oczywiście w wypadku taksy notarialnej jest opcja negocjacji opłaty, ponieważ na różne inne opłaty rejent zwyczajnie wcale nie ma wpływu.

Jakich rzeczy nie może robić notariusz?

Głównie – rejenci krótko mówiąc nie mogą podejmować się działalności, które przeszkadzałyby w którymkolwiek sensie w wypełnianiu powinności osoby zaufania publicznego. Osoba mająca posadę notariusza wcale nie może stąd zajmować się handlowaniem, pośrednictwem (m in. w zakupie domów) czy doradztwem w biznesie.

Po drugie – absolutnie nie może zatrudniać się bez akceptacji izby notarialnej, o ile nie będzie to zawód pracownika uczelni, nauczyciela albo będącego skupieniem obu.

Po trzecie – pod wspólną nazwą jest w stanie podejmować działania paru notariuszy (np. w formie spółki cywilnej) niemniej z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się o wiele więcej, wejdź w link obok – Notariusz Toruń

Strona używa cookies
Ok