Adwokat rozwody Wrocław sprawy rozwodowe Prawnik od rozwodów
Skuteczny adwokat rozwodowy
8 marca, 2017
Skup aut Wrocław - Skup aut Kraków - Skup samochodów Wrocław - Skup samochodów używanych - Skup aut powypadkowych - Sprzedaż samochodów używanych Wrocław
Kup nowy samochód bez problemów
8 marca, 2017

Odszkodowanie to jedna z najczęściej obsługiwanych spraw przez naszą kancelarię adwokacką. Co rocznie mnóstwo osób zostaje poszkodowanych w rezultacie przeróżnych wydarzeń losowych, czy to wypadków pracowniczych, czy wypadków samochodowych. Co raz więcej wspomina się także o odszkodowaniach związanych z błędem lekarskim. Jako kompetentni adwokaci mamy obowiązek zaprezentować Wam główne informacje związane z dochodzeniem odszkodowań w różnych przypadkach. Mamy nadzieję, że ta lektura rozszerzy Waszą wiedzę i rozwieje wszelakie wątpliwe kwestie związane z odszkodowaniami.

Czym jest odszkodowanie za błąd lekarski

Wbrew temu, że w lekturze prawniczej nie zostało gruntownie sformułowane określenie błędu, w praktyce przyjmuje się, że błąd lekarski to sprzeczne z bieżącą wiedzą działanie lub zaniechanie, którego rezultatem jest zakażenie, zranienie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego. Błąd lekarski może być wyrządzony przez nieodpowiednią ocenę, jeśli spowodowała ona niekorzystne leczenie albo spowolniła prawidłowe leczenie, powodujące rozwój choroby, niezgodne z dzisiejszą wiedzą lekarską leczenie i przygotowanie zabiegu operacyjnego, w efekcie którego powstała dana szkoda, jak i wdrożenie produktu zdrowotnego lub artykułu medycznego, który okazał się być nieefektywny i nieodpowiedni dla danego pacjenta. W tej kwestii odznacza się 3 główne rodzaje błędu lekarskiego: błąd diagnostyczny, błąd leczniczy i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd lekarski może być uzyskane w tradycyjnym procesie cywilnym, lub przed specjalnym organem do spraw rozstrzygania zdarzeń medycznych.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Wszystko rozpoczyna się od wypadku, który doprowadził do powstania danej straty. Wypadek komunikacyjny nazywany jest jako wydarzenie w ruchu naziemnym, w którym uczestniczy co najmniej jeden samochód (z silnikiem mechanicznym lub bez takiego napędu) jak i którego wynikiem są straty w majątku lub szkody na uczestnikach zdarzenia. Ofiarą wypadku może być zatem nie tylko osoba prowadząca wspomniany pojazd, czy jego pasażer. W wypadku drogowym mogą uczestniczyć także osoby jadące na rowerze, motocykliści i osoby piesze, które znalazły się po prostu w złym miejscu i o złej porze. Najważniejszą podstawą kompensaty zadośćuczynienia jest szkoda. Szkoda może przybrać postać pieniężną i niemajątkową, oraz rzeczową i osobową. Ogół strat, które powstały w efekcie wypadku, brany jest pod uwagę w trakcie analizy wysokości zadośćuczynienia. Niemniej zanim towarzystwo ubezpieczeniowe zdecyduje się na kompensatę kwoty odszkodowawczej, my jesteśmy zobligowani do zgłoszenia wypadku komunikacyjnego. Po zgłoszeniu wydarzenia, ubezpieczyciel angażuje likwidatora, czyli pracownika, który mierzy rozmiar szkód. Opracowany przez niego raport jest podstawą decyzji wydawanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Cały mechanizm dochodzenia odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Stworzona w 2002 roku ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych opisuje wypadek przy pracy jako zaskakujące zdarzenie wywołane przesłanką fizyczną wywołujące uszczerbek bądź śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z świadczeniem przez pracownika podstawowych czynności albo poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z prowadzeniem przez zatrudnionego czynności na rzecz przełożonego nawet bez powierzenia,
  • w okresie pozostawania zatrudnionego w dyspozycji przełożonego w trasie między miejscem funkcjonowania pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze umowy.

Najbardziej istotnym elementem definicji jest wyrażenie zewnętrznej przyczyny incydentu. Zewnętrzna przyczyna wypadku w pracy oznacza wartość, która nastąpiła bez względu na osobę pracownika. Za zewnętrzne przyczyny uwzględnia się między innymi funkcjonowanie maszynerii, energii energetycznej, preparatów chemicznych i potęgi natury. Co więcej wypadek w pracy może mieć także związek z zaniechaniem pozostałych osób, które są odpowiedzialne za właściwe zabezpieczenie środowiska pracy lub niebezpiecznych towarów. Wypadek przy pracy inicjuje całą, skomplikowaną machinę procedur. Poszkodowany w wypadku w miejscu pracy ma możliwość dochodzenia jednokrotnego zadośćuczynienia z ZUS. Co więcej, na zasadach ogólnych, może on żądać reperacji doświadczonej straty od zleceniodawcy przed sądem cywilnym.

Odzyskiwanie odszkodowania za jakikolwiek z wymienionych tutaj przypadków może być problematyczne dla osób, które nie posiadają właściwego doświadczenia. A mogą nam Państwo uwierzyć, że o godziwe zadośćuczynienie dobrze jest jest się postarać, chociażby przez wzgląd na to, że pozyskane pieniądze mogą Ci pomóc nadrobić stracony czas. Nasi prawnicy zapewniają profesjonalne doradztwo i fachową pomoc w aspekcie pozyskiwania stosownych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy kompetentną kancelarią adwokacką z Torunia. Nasi adwokaci z pełnym poświęceniem zajmują się każdą sprawą, nawet tą najbardziej skomplikowaną. Zadziałamy na Twoją korzyść w każdej okoliczności. Przyjdź do naszej kancelarii prawnej i zyskaj szybką pomoc. Adwokaci Toruń

Strona używa cookies
Ok