Armatura pneumatyczna - Sprężarki tłokowe - Elektrozawory pneumatyczne
Armatura pneumatyczna od A do Z
24 listopada, 2016
pożyczki przez internet - pożyczki online w 15 minut - pożyczka w 24h
Pożyczka przez internet, czyli szybka i wygodna pomoc finansowa
25 listopada, 2016

Warunki budowy biogazowni

Biogazownie pochodnie do spalania biogazu instalacje na biogaz

W których obiektach biogaz może być podstawowym źródłem energii?

Po pierwsze w oczyszczalniach ścieków, gdzie sfermentowane odpadki organiczne są decydującym źródłem do zdobywania energii. W rezultacie udaje się unormować osady ściekowe, natomiast oczyszczalnia w ogóle nie musi korzystać z kolejnych źródeł zasilania. Naloty ściekowe są wytworami ubocznymi, zachodzącymi w wyniku procesu klarowania ścieków. Fermentacja odbywa się w specjalnej komorze, gdzie materia organiczna jest rozkładana przy udziale bakterii metanowych. Dzięki temu powstaje właśnie biogaz. Po drugie – na wysypiskach śmieci publicznych (biogaz określany jest gazem wysypiskowym). Z nich trafia prosto do atmosfery, wytwarzając w niej negatywne zmiany, np. rujnując sferę ozonową naszej planety. Nadzwyczaj ważne jest, by go „wyłapywać”, albowiem za duże skupienie metanu połączonego z powietrzem jest niebezpieczne oraz – po prostu – grozi wybuchem. Ekonomicznym zabiegiem na usunięcie tego kłopotu jest odgazowanie składowiska odpadów. Mamy możliwość to zrealizować na dwa sposoby: biernie i aktywnie. W pierwszym przypadku całą pulpę odpadową trzeba przewiercić na wylot, a w odwiertach ulokować rury dziurkowane, poprzez które będzie przemieszczał się biogaz. Zakończeniami rur są pochodnie do spalania biogazu. Ryzyko jest rzeczywiście wykluczane, jednak owy sposób posiada jeden wielki defekt: gazu uwalniającego się z wysypiska wcale nie można przy użyciu żadnej techniki zużytkować. Cały jest spalany przez pochodnie. Zatem lepszą metodą jest aktywne odgazowanie, gdzie biogaz jest delikatnie zasysany przez moduł ssąco – regulacyjno – pompujący. Nieprzepuszczalność składowiska odpadów opiera się na dwóch pokrywach: rekultywacyjnej oraz glinowo – piaskowej. Gospodarstwa agrarne również wyzyskują metody oparte na biogazie (biogazownie rolnicze), który powstaje przykładowo z resztek po produkcji rolniczej lub ekskrementów zwierząt gospodarskich.

Atuty wyzyskiwania biogazowni

Obok redukcji wyrzucania do atmosfery substancji trujących, atutów z używania biogazu jest co najmniej parę. Biogaz kwalifikuje się do Odnawialnych Źródeł Energii, zatem im więcej zainteresowanych będzie z niego korzystało, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na kopalne materiały energetyczne (w trakcie ich spalania wydzielają się niebezpieczne związki). Jego specyfiką jest zmienianie klasy obornika (jest produkowany tzw. poferment, czyli przefermentowana gnojowica, która ma mniejszą zawartość „groźnych” bakterii i jest oczyszczona z chwastów), skłonność do utrzymania ustabilizowanie humusu w ziemi oraz eliminacja patogenów (w efekcie higienizacji). Co istotne, za sprawą biogazu, spada o około 80% intensywność odorów, natomiast wody naziemne oraz gruntowe udaje się w dużym stopniu „wybawić” od zanieczyszczeń.

Zadanie: Wznoszenie instalacji biogazowej

Zbudowanie instalacji biogazowej najlepiej powierzyć przedsiębiorstwu, które posiada cenne doświadczenie i odpowiednie uprawnienia. W Toruniu czołowe miejsce zajmuje Wagra, która świadczy takie usługi, jak: organizowanie budowy gazowych, ich wybudowanie, zamontowanie oraz dozór, rewitalizację terenów zielonych, organizowanie oraz budowę zespołów odgazowania wysypisk odpadów, montaż całej instalacji do czerpania biogazu ze ścieków, osobnych pomp do jego odsysania i zamontowanie generatorów prądu. Przedsiębiorstwo dysponuje doskonałej klasy sprzętem, m. in. urządzeniami do wykonywania i sprawdzania izolacji, i przeprowadzania prób szczelności instalacji.

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć?

Koszt postawienia biogazowni zależy od wielu czynników, np. od miejsca, wariantu substratu, który będzie w niej wykorzystywany albo sumy dofinansowania. Standardowy wkład wynosi orientacyjnie 15 mln zł/MW, natomiast inwestycja zwróci się w ciągu 3 lat. Jeśli mamy na uwadze skromniejsze biogazownie, które mają moc 230 kW, wtedy wydatek wynosi około 21 mln zł uwzględniając wyliczenia na 1 MW. Koszt budowy zwraca się w blisko 5 lat. Należałoby wspomnieć, iż biogaz kwalifikuje się do jednego z niezwykle stabilnych źródeł energii. Tok fermentacji materii organicznej jest procesem długotrwałym, co znaczy, iż występuje 24 godziny na dobę. pełen Instalacja biogazowa może więc nie tylko się zwrócić, lecz też zapewniać spore dochody. Jest to uzależnione od czasu pozostawania w mechanizmie biomasy, wielkości zasobników bądź stanu zużycia powstałego ciepła.

Który obszar będzie idealny pod instalację na biogaz?

Po pierwsze ten, do którego inwestor ma prawo (ma umowę własności albo dzierżawy), ma przynajmniej 2-3 ha oraz nie posiada układu wydłużonego, smukłego prostokąta. Przed rozplanowaniem konstrukcji trzeba zbadać, czy w przeciągu kilkunastu miesięcy nie uda się pozyskać przyległych pól (przyczynią się do modernizacji instalacji biogazowej). Następnymi krokami są: sprawdzenie szkicu zagospodarowania przestrzennego, miejsca biogazowni względem kolejnych zabudowań, m in. budynków, usytuowania sieci energetycznej, uzbrojenia obszaru oraz odległości od zapasu substratów.

Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem i przetwarzaniem biogazu, kliknij w ów link – Odgazowanie składowiska odpadów

Strona używa cookies
Ok