Usługi ogrodnicze Toruń
4 września, 2015
Drewniane panele podłogowe
24 maja, 2016

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Odszkodowanie jest rekompensatą szkody, która pojawiła się jako rezultat zdarzenia, którego skutków winny jest sprawca. Bardzo często zdarza się, że w wyniku, dajmy na to, wypadku w ruchu drogowym, nasz samochód zostaje poważenie uszkodzony, lub też, ze względu na wielkość zniszczeń podlega kasacji. Wtedy, jako osoba ubezpieczona możemy otrzymać stosowne odszkodowanie, za które szybko oddamy samochód do naprawy lub kupimy nowy. Odszkodowanie pełni szczególną funkcję w przypadku zdarzeń, w których osoby poszkodowane doznały poważnych obrażeń. Otrzymanie pieniędzy oznacza szybki powrót do zdrowia i pomaga w zabezpieczyć podstawowe potrzeby swoich bliskich. Często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy to nieuczciwe instytucje ubezpieczeniowe zaniżają kwotę odszkodowania lub jej nie wypłacają. W takich przypadkach mogą Państwo liczyć na pomoc fachowej kancelarii odszkodowawczej Salus, która od wielu lat zajmuje się obsługą roszczeń odszkodowawczych w Toruniu, Bydgoszczy, Włocławku i Inowrocławiu. Dla nas Klienci są naprawdę ważni. Nie pozostawimy Cię samego z dochodzeniem należnego Tobie odszkodowania. Zapoznaj się z nasza ofertą.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny definiuje się jako zdarzenie w ruchu lądowym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd oraz którego rezultatem są szkody w mieniu lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Wypadki drogowe powodują często niezwykle niebezpieczne obrażenia, dlatego też konieczna jest szybka i skuteczna pomoc finansowa w formie odszkodowania. Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest najczęściej wypłacane przed ubezpieczyciela, choć, jako ofiara wypadku samochodowego, jesteśmy także uprawnieni do otrzymania odszkodowania od sprawcy wypadku w procesie cywilnym. Otrzymywanie odszkodowania uruchamia mechanizm likwidacji szkód, podczas którego powołany likwidator oblicza wysokość strat i ich wartość. Swój raport likwidator przekazuje komisji odszkodowawczej w konkretnej instytucji ubezpieczeniowej, która decyduje o wysokości kwoty odszkodowania. Obok odszkodowania ofiary wypadków mogą również liczyć na wypłatę zadośćuczynienia oraz renty. Niezależnie od formy szkód, kancelaria odszkodowawcza Salus jest przeważnie gotowa pomóc Tobie na każdym etapie dochodzenia odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Wypadek przy pracy

W razie wypadku w pracy, każdy pracownik jest uprawniony do otrzymania stosownego odszkodowania od jednostki ubezpieczającej dany zakład pracy. Sam wypadek przy pracy definiuje się jako zaskakujące zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, czyli podczas wykonywania normalnych prac i zobowiązań służbowych, realizowania przez zatrudnionego czynności na korzyść przełożonego lub w czasie bycia w dyspozycji zleceniodawcy. Na równi z wypadkiem przy pracy rozważa się również wypadek w drodze do pracy. Po wystąpieniu wydarzenia, które wywołało uszczerbek na zdrowiu pracownika, pracodawca jest zobowiązany do zawiadomienia właściwego, okręgowego inspektora pracy, oraz do zorganizowania zespołu powypadkowego, który poprowadzi dochodzenie w zakładzie pracy i dostarczy końcowy protokół odpowiedniej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie pracownik może wnosić o specjalne, jednokrotne odszkodowanie za wypadek przy pracy. Jednocześnie, poza dochodzeniem odszkodowania od ZUS-u pokrzywdzony pracownik, może zdobyć odszkodowanie cywilne od samego zleceniodawcy. Salus, jako profesjonalna kancelaria odszkodowawcza wielokrotnie zajmowała się obsługą roszczeń kompensacyjnych związanych z wypadkiem przy pracy. Potrafimy pomóc także Tobie i razem otrzymać wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Dochodzenie odszkodowania za błąd medyczny

Wszelakie zabiegi lecznicze maja na celu poprawę sprawności organizmu, jak również ochronę ludzkiego życia. Najczęściej operacje przebiegają pomyślnie, a ich rezultat jest zadowalający. Jednak czasami w trakcie diagnozowania pacjenta, lub w trakcie operacji lekarz popełnia błąd, który skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu chorego. W takich okolicznościach konieczne jest zapełnienie sobie komfortu pieniężnego, poprzez zdobycie stosownego odszkodowania za błąd medyczny. Błąd lekarski definiuje się jako niezgodne z aktualną nauką działanie lub zaniechanie, którego efektem jest zainfekowanie, naruszenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego. Takie postępowanie czy zaniechanie może zaistnieć podczas badania, leczenia albo operowania chorego, a jego efekty są bardzo często nieusuwalne. Błąd medyczny wynagradza odszkodowanie, które umożliwia godziwe życie i wsparcie pieniężne podczas rekonwalescencji. O wielkości odszkodowania przesądza komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, która bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Oczywiście, pokrzywdzony pacjent może ubiegać się również o odszkodowanie od kliniki na zasadach ogólnych. Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Tobie w dochodzeniu odszkodowania za błąd medyczny i postara się uzyskać najwyższą, możliwą kwotę, jaka umożliwi Tobie wstać na nogi.

Głównym celem kancelarii odszkodowawczej Salus jest obsługa wszelkiego rodzaju zdarzeń, które spowodowały wystąpienie szkody materialnej i niematerialnej. W procesie dochodzenia odszkodowań dla naszych Klientów, korzystamy jedynie ze sprawdzonych i uczciwych metod, bazując na bogatej wiedzy na temat prawa, administracji i finansów. Zatrudniamy najlepszych specjalistów, których wiedza i wieloletnia praktyka zawodowa, wspomagają proces dochodzenia odszkodowania dla naszych Klientów. Specjalizujemy się w skutecznym i szybkim dochodzeniu takich roszczeń, jak odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i zwroty kosztów leczenia, które dla wielu osób są ostatnią deską ratunku.

Zapraszamy na naszą stronę internetową po więcej informacji – odszkodowania za wypadki!

Strona używa cookies
Ok