Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Certyfikat angielskiego Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Telebimy
30 sierpnia, 2020

Spisywanie testamentu w kancelarii notarialnej

Przygotowanie testamentu ma na celu przekazanie zgromadzonego dobytku jako następstwo śmierci. Testament to dokument, w jakim wskazuje się takie osoby, które odbiorą spadek. By testament był pełnoprawny musi wypełnić kilka wymagań zapisanych w prawie spadkowym. Co najważniejsze osoba planująca przygotować testament, musi posiadać zdolność czynności prawnych oraz przygotować go osobiście przy całkowitej świadomości czynu. Testament obowiązuje dopiero w dniu otwarcia spadku, to znaczy po śmierci testatora. W innych okolicznościach podzielnie dobytku na podstawie testamentu nie jest możliwe. Według przepisów spadkodawca ma prawo zapisać testament w trzech formach, ale w przypadku każdej z nich należy zachować konkretne wytyczne.

Formy testamentu

Testament własnoręczny – wybierając tę formę spadkodawca musi zapisać pełną treść testamentu odręcznie oraz uzupełnić go pełną datą i podpisem. Równie istotne jest, aby z zapisu w pełni można było stwierdzić, jakim osobom oddany zostanie majątek oraz w jakiej części, jeśli np. zostanie podzielony na więcej niż jedną osobę. W tej formie niedozwolony jest wydruk z komputera.

Testament ustny urzędowy – występuje najczęściej w formie aktu notarialnego. Z doświadczenia notariuszy wynika, że warto jest wybrać tę formę testamentu, nie tylko z uwagi na to, że notariusz zadba o poprawność dokumentu. Pisane ręcznie testamenty są przeważnie podważane, gdy dochodzi do konfliktów między spadkobiercami. Sporządzenie testamentu w kancelarii notariusza daje pewność, że testament będzie poprawny . Spisuje się go w gronie 2 świadków, którzy tak samo jak spadkodawca i notariusz składają podpisy potwierdzające zapisanie dokumentu. Dodatkowym dowodem jest też protokół spisywany w trakcie spotkania.

Testament ustny szczególny – obowiązuje tylko wtedy, kiedy istnieje szczególne prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci testatora. Tyczy się to okoliczności szczególnych np. ciężkiej choroby, epidemii, wojny. Tego rodzaju testament może zostać sporządzony w równoczesnej obecności 3 świadków oraz musi zostać spisany, a także podpisany przez przynajmniej 2 świadków.

Istotne jest też to, że każdy testament stanie się nieprawomocny jeśli spadkodawca przygotuje go pod przymusem lub pod wpływem błędu, czyli jeśli nie zostanie spisany świadomie oraz z w własnej woli. Ponadto testament zawiera wolę jednej osoby, dlatego nie może zostać spisany np. przez małżonków wspólnie.

Przygotowywanie testamentu u notariusza daje korzyści

Notariusz musi nie zgodzić się na zapis testamentu jeśli tylko ma wątpliwość, czy spadkodawca oświadcza wolę pod przymusem lub nie jest w pełni świadomy swojego czynu. Kiedy nie ma w tej kwestii wątpliwości, na równi z bazową zaletą – gwarancją, że spisany u notariusza testament jest zgodny z prawem oraz ważny, wyróżniamy również inne korzyści płynące ze spisania testamentu u notariusza.

Dzięki obecności notariusza stworzenie dokumentu nie powinno być trudne, a do tego jego zapisy będą łatwe w odbiorze oraz nie wzbudzą wątpliwości co do woli testatora. Testament przygotowany u notariusza nie będzie łatwy do zakwestionowania w przypadku konfliktów między spadkobiercami oraz osobami trzecimi, które nie zostaną uwzględnione w testamencie.

Dodatkowo, warto mieć na uwadze, że wszystkie dokumenty przygotowane u notariusza muszą być przechowywane w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące zabierają jedynie odpis. To oznacza, że oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet jeżeli odpis się zniszczy lub zgubi, bez problemu można poprosić o następny u notariusza.

Przygotowanie testamentu u notariusza umożliwia także wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, w której spadkobiercy mogą ustalić, w której kancelarii notarialnej przechowywany jest testament, w którym zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie ma dostępu do treści testamentu, a wiadomość o tym, że dana osoba w ogóle sporządziła testament jest tajna do jej śmierci. Rejestr zaledwie pomaga zlokalizować miejsce testamentu, a sam wpis jest bezpłatny, własnowolny i w każdym momencie można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można przekazać komuś konkretną rzecz?

Zapisanie konkretnej rzeczy majątku jest dostępne tylko na podstawie testamentu w formie aktu notarialnego i jedynie w formie zapisu windykacyjnego. Decydując się na taki zapis u notariusza, zyskujemy możliwość przekazania przedmiotu majątkowego (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), zbywalne prawo majątkowe, a także gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Istotne jest, aby w chwili otwarcia spadku ten konkretny przedmiot należał do spadkodawcy, w przeciwnym razie taki zapis zostanie unieważniony.

W jaki sposób odwołać testament?

Pełnomocnym testamentem uznaje się ten spisany jako ostatni, dlatego najłatwiejszym sposobem na unieważnienie dokumentu, jest przygotowanie nowego. W nowym testamencie sporządzonym u notariusza, wskazuje się odwołanie wcześniejszego. Jeżeli nie będzie tego wskazania nowy testament unieważnia poprzedni o tyle, o ile nie da się ich pogodzić. Unieważnić można także poprzez zniszczenie testamentu lub pozbawienie go cech, które wskazują jego ważność. Testament może być odwołany w całości lub tylko częściowo.

www.notariusze-torun.eu

Strona używa cookies
Ok