Beton dekoracyjny stemplowany
Beton dekoracyjny – trwałość i artyzm
13 stycznia, 2018
Wynajem autokarow Torun autobusy wycieczkowe do wynajecia
Wynajem autobusów wycieczkowych – jak zorganizować wyjazd służbowy
15 sierpnia, 2018

W kraju nad Wisłą bycie notariuszem jest bardzo pożądane, gdyż bynajmniej nie ogranicza się jedynie do bycia – jak to się często powiada – personą, jakiej mogą zaufać członkowie naszego społeczeństwa, lecz przy tym kimś, kto znakomicie odnajduje się w skomplikowanych paragrafach. Pracownik kancelarii notarialnej musi czuwać nad interesami swoich Klientów i troszczyć się o nich najlepiej jak potrafi. Najważniejsze pytanie – jakie zagadnienia zawierzymy kancelarii notarialnej i jakie poniesiemy koszty? Zapraszamy na krótką analizę.

Notariusz w Polsce – historia

Zacznijmy od krótkiej notki historycznej. Jak wynika z legendy – notariat w Polsce miał narodzić się w XII wieku, o czym mają świadczyć nadania królewskie z okresu Bolesława Krzywoustego. Mamy za to pewność co do wydarzenia, kiedy to papież Marcin IV upublicznił decyzję upełnomacniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do powołania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy wiadomy polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został napisany przez notariusza Budzisława, zatrudnionego w kancelarii arcybiskupiej. Późniejsze dokumenty ukazywały się ustawicznie po 1309 r. Notariat nad Wisłą rozkwitał przede wszystkim w czternastym wieku, kiedy to Polska prowadziła z Krzyżakami procesy obligujące do przygotowania rzetelnych dokumentów i innych zaświadczeń notarialnych. W tym też czasie zaczęły funkcjonować statuty synodalne, regulujące działalność notariuszy.

Na przestrzeni wieków notariat porządnie rozkwitł, a kluczową rolę odgrywał też w czasie zaborów, tj. w czasie niemal 124 lat, gdy nie istniało państwo polskie – notariusz był osobą zaufania publicznego, a wszystko przez to, że był kojarzony z polską tradycją ziemiańską i kulturą kupiectwa.

Kiedy już udało nam się uwolnić z kajdan zaborów, upłynęło 15 lat nim wyklarowało się Polskie prawo o notariacie. Weszło w życie zaledwie rok później, lecz II wojna światowa i czasy powojenne dostatecznie hamowały rozwój notariatu. Za czasów PRL, notariusze byli urzędnikami państwowymi, którym stale przybywało obowiązków, jak np. prowadzenie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odmieniło się 14 lutego 1991 roku, gdy polski Sejm RP przyjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Wielokrotnie aktualizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – obejmuje pracowników kancelarii notarialnych, których obecnie nad Wisłą będzie ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Doświadczony notariusz nie tylko wykonuje swoje obowiązki zgodnie z klauzulą prawa, lecz priorytetowo, troszczy się o najwyższe dobro Kontrahentów kancelarii.

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, którego priorytetowym celem będzie dążenie do zabezpieczenia interesów prawnych osoby bądź podmiotu, który go zatrudnia , dlatego też w swojej realizacji powierzonego zadania musi kierować się sumiennością i precyzją. Pracownik notarialny to przy okazji powiernik, któremu Zleceniodawcy wyjawiają ich tajemnice i problemy , tak więc jedną z wyróżniających cech, którą gwarantuje renomowana kancelaria notarialna jest pełna dyskrecja.

Będzie to truizm, lecz warto dowiedzieć, czy pracownik kancelarii notarialnej, któremu chcemy powierzyć ważne dla Was sprawy, ma cyklicznie uzupełnianą, fachową wiedzę. Upewnijmy się równolegle, czy kancelaria notarialna zapewnia nam bezpieczeństwo wszystkich kwestii związanych z transakcją. Dobrze by było, żebyśmy mieli do dyspozycji depozyt notarialny, w którym ze spokojem przechowamy istotne dokumenty, gotówkę oraz papiery wartościowe.

Odpowiemy teraz na jedno z kluczowych pytań. Jakie czynności notarialne możemy załatwić w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna – co z mieszkaniem?

Czas na jedną z najczęściej poruszanych kwestii na forach branżowych – jakie są wymagane dokumenty oraz jak wygląda proces zakupu mieszkania u notariusza. Nie mamy tutaj specjalnie wyjścia, albowiem przekazanie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego nie będzie miało racji bytu.

Stanowczo więcej ważnych papierów musi do notariusza przysłać ten, kto ową nieruchomość sprzedaje. W przypadku kupującego, będzie to dość krótka lista, na której znajdują się pieniądze, dokument tożsamości, NIP i niekiedy dokumenty z banku, uwierzytelniające wysokość kredytu, przeznaczonego na zakup nieruchomości.

W przypadku sprzedającego – jest tego sporo, toteż najzwyczajniej w świecie wypytajmy o wszystko pracownika kancelarii. Od wyjaśnienia zawiłości związanych z dokumentami powinno się tutaj zacząć. Do najistotniejszych dokumentów należą: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz powinien obowiązkowo sporządzić akty i dokumenty w taki sposób, żeby były one jasne i zrozumiałe dla zainteresowanych podmiotów. Przypilnowanie, aby wszelkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne z rzeczywistością to dla wszystkich powinno być jasne i klarowne.

Kancelaria notarialna, dowiedz się więcej —> http://www.notariusze-torun.eu/

Strona używa cookies
Ok