Firma sprzątająca w Toruniu
11 lutego, 2021
Nawadnianie ogrodów
11 lutego, 2021

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych potrzebują konkretnych uprawnień. Zgodnie z przepisami prawa wymagane jest tradycyjne prawo jazdy właściwej kategorii, zezwolenie Starosty, a także świadectwo ukończenia szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Dodatkowo potrzebne są wyniki badań lekarskich i psychologicznych, które poświadczą zdolność prowadzenia pojazdów. Kompleksowe szkolenie gwarantuje uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów. Dla osób, które posiadają już uprawnienia wcześniej dostępne są uzupełniające szkolenia, które poszerzą posiadane zdolności. By podjąć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Głównym wymaganiem oprócz posiadania podstawowego prawa jady danej kategorii jest przekroczenie wieku 21 lat. Same badania lekarskie można przejść po szkoleniu lub w jego trakcie.

Kto może zapisać się na szkolenie na pojazdy uprzywilejowane?

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane interesuje w głównej mierze osoby, które zamierzają kierować tymi pojazdami w pracy w służbach publicznych. Zawód kierowcy pojazdu uprzywilejowanego wiąże się z podniesionym ryzykiem wypadku. Według kodeksu drogowego są sytuacje, gdy pojazd uprzywilejowany nie musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego. W określonych sytuacjach może zignorować sygnalizację świetlną oraz pionowe i poziome znaki, przy czym wymagane jest zachowanie przede wszystkim ostrożności. Ze względu na to kierowca musi wyróżniać się szybką reakcją, sprawnością oraz opanowaniem. Dzięki temu uniknie trudnych sytuacji drogowych.

Do pojazdów uprzywilejowanych wlicza się te, które wysyłają niebieskie, błyskowe sygnały świetlne oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Wśród nich są to pojazdy policji, straży miejskiej, pożarnej lub gminnej. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego to są również pojazdy ratownictwa medycznego, chemicznego albo wodnego. Szkolenie zainteresuje kierowców chcących zatrudnić się w Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służbie Parku Narodowego oraz innych służbach bezpieczeństwa. Zdobywając takie uprawnienia można również prowadzić bankowozy i pojazdy, które przewożą wartości pieniężne. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane w pełni przygotuje kierowcę do zatrudnienia w tej formie.

Organizacja i program szkolenia

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane był ułożony w taki sposób, żeby nastawił kierowcę na niebezpieczne sytuacje na drodze i wychodzenia z nich bez kolizji. Stosując techniki ekstremalnej jazdy, kierowca utrzymuje bezpieczeństwo swoje, a także pasażerów oraz innych osób potrzebujących pomocy. Szkolenie przedststawia ekstremalne sytuacje, w których niewykluczona jest strata kontroli nad pojazdem. Podczas szkolenia kierowcy doskonalą swoje umiejętności, potrzebnych do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane dostępne jest w kategoriach A, A2, A1, kat. B, B1, B+E oraz w kat. C, C1, C+E. Podstawowe szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich kierowców, natomiast szkolenie uzupełniające stworzono dla kierowców, którzy mają już uprawnienia. W skład szkolenia wliczają się zajęcia teoretycznie i praktyczne oraz wewnętrzny egzamin. Wśród tematów, które znajdują się w teoretycznych zajęciach są mechanizmy i skutki wypadków drogowych, psychologiczne podstawy uprzywilejowanego transportu oraz kierowanie pojazdem w trudnych warunkach. Istotnym elementem jest również przypomnienie przepisów ruchu drogowego. Z kolei zajęcia praktyczne polegają na ćwiczeniach na płytach poślizgowych.

Zaliczenie zajęć praktycznych i teoretycznych oraz końcowego egzaminu, skutkuje osiągnięciem zaświadczenia, które jest podstawą do odebrania zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Otrzymanie zaświadczenia oznacza ukończenie szkolenia na pojazdy uprzywilejowane. Po dokonaniu wszystkich formalności kierowca zdobywa uprawnienia do pracy w charakterze kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Przed szkoleniem na pojazdy uprzywilejowane

Kierowca chcący ukończyć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, musi mieć co najmniej 21 lat i prawo jazdy tej samej kategorii. To wszystkie wymagania wstępne. Najwygodniejszą formą zapisania się na szkolenie, jest przesłanie zgłoszeniowego formularza. Wszelkie materiały szkoleniowe oraz egzaminy zapewnia ośrodek szkolenia. Również przeprowadzenie badań psychologicznych oraz lekarskich wlicza się w ofertę.

Szkolenie pojazdu uprzywilejowanego jest kompleksowe i przekazuje fachową wiedzę, dzięki wyspecjalizowanej kadrze szkoleniowców. Instruktorzy opierają się na wiedzy i latach doświadczeń, które cierpliwie przekazują kierowcom. Ułożony program szkolenia za pomocą doskonałej organizacji i wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii przygotowuje kierowców do poruszania się w trudnych warunkach. Nauka zgodna z aktualnymi normami, świetne warunki nauczania oraz przygotowana kadra instruktorów znających techniki jazdy, czyni szkolenie na pojazdy uprzywilejowane podstawą bezpiecznej pracy i sprawnego poruszania się w ruchu drogowym w każdej, nawet najbardziej ekstremalnej sytuacji.

Nie czekaj zapisz się na:  Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane

Strona używa cookies
Ok