11 lutego, 2021

Szkolenie na kierowcę straży pożarnej

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych potrzebują konkretnych uprawnień. Zgodnie z przepisami prawa wymagane jest tradycyjne prawo jazdy właściwej kategorii, zezwolenie Starosty, a także świadectwo ukończenia szkolenia dla kierowców […]
Strona używa cookies
Ok