12 lutego, 2021

Samochód i środki trwałe w leasingu dla firmy

Leasing jest metodą finansowania zawierającą jednocześnie pożyczkę i wynajem. Na fundamencie umowy zawartej z podmiotem finansującym (lesingodawcą) możliwe jest używanie konkretnego środka trwałego. Leasingodawca zakupuje wskazany […]
Strona używa cookies
Ok