Wytwornica ciężkiego dymu wynajem wytwornicy niskiego dymu obsługa dymownicy
Wytwornice dymu ciężkiego – wynajem
Listopad 14, 2016
Parking lotniskowy parking przy lotnisku w Gdańsku parking Bastion przy lotnisku w Gdańsku
Parkingi lotniskowe
Listopad 24, 2016

Odgazowanie składowiska odpadów

Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Skąd można pozyskać biogaz?

Odnawialne Źródła Energii (innymi słowy: OZE) są w naszym kraju oraz za granicą wyjątkowo powszechne, o czym rozstrzyga ich łatwa dostępność, liczebność oraz samodzielny mechanizm odnawiania za pomocą zwykłych procesów środowiskowych. Do takich źródeł kwalifikuje się:

 • energia geotermalna
 • energia słoneczna
 • energia wody
 • energia wiatru
 • energia z materii organicznej

Energia biomasy to to samo co gaz wysypiskowy, biogaz rolniczy, odpadki drzewne, słomę i uprawy energetyczne. Z biomasy mamy możliwość otrzymać dwie postaci energii – termiczną oraz elektryczną. Oprócz tego warto wyzyskać ją do wytworzenia paliwa.

Zaś tzw. czysta biomasa oznacza rośliny, ich części składowe, półprodukty pochodzące z przetwórstwa drzewnego, zrzynki drewnopochodne powstające podczas wielorakich procesów w przemyśle papierniczym, tłuszcze, oleje, osady ściekowe, skrobia, łój pochodzenia zwierzęcego, odpady powstające podczas oczyszczania ścieków oraz paliwa, np. – bioetanol, bioolej i biogaz (a mianowicie te półprodukty oraz elementy, które uprzednio powstały w 100% z biomasy). Należy mieć na uwadze, iż biogaz jest wytwarzany również samorzutnie w efekcie rozkładania się materii organicznej. Ze względu na rodzaj podłoża, które jest użytkowane przy celowej produkcji biogazu, wyróżnia się:

 • źródła komunalne, m. in. osad ściekowy
 • źródła wypływające z przemysłu spożywczego, np. odpady z browaru
 • źródła zwierzęce, np. obornik
 • źródła płynące z sektora roślinnego, m. in. uprawy energetyczne

Jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać biogaz?

Jakakolwiek instalacja przekazana do otrzymywania biogazu posiada odmienną strukturę ze względu na użyty materiał. W sposób ogólny jednak można wypunktować najistotniejsze jej części, bez jakich praktycznie w ogóle nie byłaby w stanie działać: maszyna do początkowej obróbki biomasy, komora (poświęcona do fermentacji surowca), instalacja gazowa, układ grzewczy, instalacja elektromagnetyczna oraz instalacja, w której będzie można przetworzyć gnojownicę. W obszarze opracowywania i montażu instalacji biogazowych pozytywną opinią w Toruniu cieszy się firma usługowo-handlowa Wagra. Od 2010 r. posiada własną pracownię, w której wykonuje kompletną dokumentację, np. sieci gazowych średniego ciśnienia, przyłączy i instalacji dla domków jednorodzinnych i domów wielorodzinnych czy bioelektrowni opierającej się na gazie wysypiskowym (a mianowicie biogazie).

Głównymi jego składnikami są: metan (80%) oraz dwutlenek węgla (do 37%). Do innych komponentów należy, m.in. tlen (do 1%). Metan łatwo się zapala, zaś w wyższym nasyceniu – eksplozyjny. Z tego powodu efektywnym sposobem na zabezpieczenie energii dla domu i ochrona natury (metan niszczy bowiem powłokę ozonową Ziemi) jest budowa właściwego układu do odgazowywania.

Biogazownia i elektrociepłownia wcale nie są tym samym. Pierwsza konstrukcja jest wykorzystywana jedynie do otrzymywania biogazu, druga – do zdobywania energii elektrycznej oraz cieplnej z biogazu. Biogazowania należy do jednego z komponentów elektrociepłowni na biogaz.

Dwa zasadnicze zabiegi na odgazowanie

Najłatwiejszym jest odgazowanie bierne, które polega na wywierceniu w bryłach wysypiska otworów (przez całą ich grubość). Wówczas montuje się w nich rury z otworami – wewnątrz nich będzie płynął gaz. Zostanie spalony przez oddzielne pochodnie do spalania biogazu, natomiast efektem ubocznym jest woda oraz dwutlenek węgla. Dzięki owej technice niebezpieczne gazy nie są wysyłane do atmosfery. Aktywne Odgazowanie składowiska odpadów opiera się na użyciu identycznej struktury, lecz różnicą jest dołączenie jej do kanałów gazowych z modułem ssąco – regulacyjno – pompujących. Przy jego zastosowaniu biogaz odsysany jest ze składowiska odpadów w subtelniejszy sposób. Ponadto osłania się je powłoką glinowo – piaskową i rekultywacyjną. Żeby osiągnąć maksymalną szczelność, umieszcza się w niej nieprzenikliwą folię. Gaz powstały za pomocą odgazowania aktywnego używa się przede wszystkim do pozyskiwania ciepła (kotłownie gazowe), energii elektrycznej (generatory) oraz termicznej (wraz z elektryczną; w jednostkach kogeneracyjnych). W dokonaniu właściwego wyboru pomogą fachowcy z przedsiębiorstwa Wagra, którzy posiadają odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w planowaniu oraz montowaniu takich instalacji. W ofercie mamy szansę wyszukać takie usługi, jak:

 • konstrukcja kompleksowych systemów, pozwalających odgazować odrzuty komunalne
 • odgazowanie wysypisk śmieci za pomocą układu biernego
 • budowa instalacji do przeobrażania i filtrowania biogazu (np. w bioelektrowniach rolniczych)
 • montaż maszyn ssąco-pompujących

Pracownicy przedsiębiorstwa w każdej chwili zapewniają pomoc. Są w stanie wykonać wstępną analizę co do rentowności całkowitej inwestycji. Oprócz tego można poprosić o wykonanie symulacji biogazowej, monitoring, konserwację i serwis wszystkich urządzeń.

Jeżeli zamierzasz wiedzieć więcej o instalacjach biogazowych, niniejszy link zaprowadzi Cię na właściwą stronę – Biogaz

Strona używa cookies
Ok