Dobra pizza Toruń - Pizzeria Toruń - Prawdziwa włoska pizza
Pizza – przysmak całego świata
16 lutego, 2017
wiadomości z kraju
Wiadomości, fakty, wydarzenia z kraju – jakie informacje warto czytać?
17 lutego, 2017

Kursy dla kierowców-konwojentów

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kurs na prowadzenie karetek pogotowia Kurs uzupełniający dla kierowców

Do jakich przepisów muszą stosować się ambulanse, wozy strażackie i policyjne?

Kiedy auta nabywają nadzwyczajne uprawnienia? Które kodeksy je obowiązują? Mianowicie do aut uprzywilejowanych włącza się jakiekolwiek samochody ochraniające ludzkie zdrowie, życie bądź majątek. Zaliczają się tu również pojazdy, jakich kluczowym planem jest czuwanie nad bezpieczeństwem regionu, zagwarantowanie ładu społecznego bądź analogiczne procedury mające wpływ na postępowanie ludzi w pełniejszej perspektywie. Pojazdami uprzywilejowanymi są także tzw. kolumny pojazdów, m in. kolumny samochodów Agencji Wywiadu albo Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Niniejsze pojazdy mają także zapewniać bezpieczeństwo personom publicznym trzymającym władzę w kraju. Przypada im oddzielna ochrona (m. in. prezydentowi państwa albo członkom rządu). Do aut uprzywilejowanych trzeba zaklasyfikować również pojazdy wykonujące na ulicach akcje remontowe, odświeżające albo porządkowe, jak również pojazdy szkolne bądź przemieszczające osoby niepełnosprawne.

Wszystkie wyliczone auta mają na trasie specjalne zezwolenia. Nade wszystko pozostali uczestnicy ruchu muszą ustąpić im miejsce, inaczej zboczyć z jezdni, zawrócić czy w odrębny sposób utworzyć miejsce. W trakcie, kiedy pojazd uprzywilejowany uruchamia sygnalizację optyczną i dźwiękową, wszyscy kierujący pojazdami, właściciele rowerów, motocykliści i piesi muszą działać w zgodzie z tą regułą. Naturalnie kierowców ambulansów albo wozów policyjnych także dotyczą normy: dostosowania prędkości do wymogów występujących na drodze, odpowiedzialnego prowadzenia oraz niestwarzania kolejnego ryzyka. W Polsce kierowców środków transportu uprzywilejowanych obowiązują: Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 roku.

Jakie przepisy obowiązują kierowców-konwojentów?

Kierowców-konwojentów obowiązują jednakowe regulaminy co kierowców samochodów uprzywilejowanych, mianowicie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prawo o ruchu drogowym. Istnieją jednakże ponadplanowe wyznaczniki do transportowania wartości pieniężnych, głównie różnego typu czeków, weksli oraz kolejnych materiałów pełniących funkcję gotówki. Każdy przejazd ochraniany powinien spełniać wymaganie co do liczby „ochroniarzy”, np. od 24 do 50 jednostek obliczeniowych musi ochraniać trzech wartowników. Co więcej opisywany konwój powinien być pilnowany za pomocą cybernetycznych układów, m.in. zespołów sygnalizacji włamania, zespołów telewizji monitorującej albo funkcji „panika”. Kierowcy wskazanych środków transportu muszą bezwzględnie przejść fachowy kurs na kierowcę pojazdu przewożącego wartości pieniężne.

Szkolenia dla kierowców karetek, wozów strażackich i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Sporo Ośrodków Szkolenia Kierowców posiada w swojej ofercie specjalne wykłady i ćwiczenia dla tych, którzy planują zdobyć zezwolenia na sterowanie środkami transportu uprzywilejowanymi bądź transportującymi wartości pieniężne. Zwykle dzielą się one na dwie grupy: szkolenia standardowe i kursy rozszerzające. Pierwsze dotyczą osób, które jedynie planują nabyć zezwolenia na kierowcę-konwojenta lub kierowcę samochodu uprzywilejowanego. Kolejny model dedykowany jest dla tych, co zamierzają poprawić aktualnie posiadane umiejętności i rozwinąć wiedzę. Ćwiczenia poza tym zawierają część merytoryczną i część praktyczną. Ich zadaniem jest dobre wykształcenie użytkowników samochodów do bezwypadkowego wykonywania najróżniejszych zwrotów na ulicy w wymagających warunkach, np. slalomu, omijania przeszkód z jednorazowym hamowaniem czy jeżdżenia autem na niesłychanie wilgotnej jezdni, gdzie funkcjonuje ogromne niebezpieczeństwo poślizgu. Instruktorzy w czasie zajęć zwracają specjalną uwagę na pozycję wykorzystywaną poprzez prowadzącego za kołem kierownicy, siłę obrotów (czyli synergię motoryczną), zdolność czujności podczas jazdy oraz pozostałych detalach mających duże znaczenie w trakcie prowadzenia. Co poza tym? Kierowcy podczas warsztatów przekonują się, w jaki sposób zwalniać kiedy samochód osiąga niebotyczną prędkość bądź hamować awaryjnie na ostrym zakręcie. Regularnie poświęca się kilka godzin na prowadzenie po trolejach, jakie mają odtwarzać zmienności typowej drogi, czyli koleiny.

Czym jest defensive driving?

Fundamentalnym celem jazdy defensywnej jest maksymalizowanie korzyści z wyszkolonych zwyczajów oraz ruchów. Chodzi tutaj o wyprzedzanie konkretnych zajść podczas jazdy, poprawną jej obserwację oraz planowanie osobnych manewrów. Kursy jazdy defensywnej są przypisywane właściwie wszystkim kierowcom, gdyż uczą jakim sposobem prawidłowo jeździć po ulicach osiedlowych, w centrum miasta lub po drodze szybkiego ruchu. Z jego pomocą mamy możliwość w szybki i zrozumiały sposób przyuczyć się równej jazdy, należytego komunikowania światłami, używania biegów bądź dobierania pasu ruchu. Nauczyciele w czasie jazdy prezentują, jakie konkretny kierowca posiada przeoczenia, w jaki sposób opanować prawidłowe nawyki i jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Uogólniając: kierowanie samochodem w sposób defensywny powinno być każdorazowo stabilne. Prowadzący musi działać w zgodzie z wyedukowanymi wytycznymi oraz zwyczajami, podróżować wprawnie oraz niezmiennie. Jeśli chcesz wiedzieć dużo więcej w temacie kursów dla kierowców, wejdź w ten odsyłacz – Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Strona używa cookies
Ok