Dekoracje weselne Toruń- dekoratorka sal ślubnych kosciolow samochodow
Dekoracje weselne Toruń
28 sierpnia, 2019
Liposukcja bez skalpela - bezoperacyjne usuwanie tkanki tłuszczowej laserem
Liposukcja laserowa
29 sierpnia, 2019

Otwieramy firmę – wybieramy formę opodatkowania

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem wielu ważnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona związana z doborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, ponieważ nie wszystkie formy opodatkowania będą odpowiednie dla wybranej działalności. Ważne jest też zbliżone prognozowanie przychodów, które ułatwi ocenę najlepszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma zamierza skorzystać.

POLSKIE FORMY OPODATKOWANIA

W Polsce istnieją cztery formy opodatkowania: podatek na zasadach ogólnych, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje wady i zalety, a dobór pomiędzy nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skonsultować się z dobrym biurem rachunkowym, które świadczy usługi doradztwa podatkowego w szerokim zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do funkcjonowania działalności gospodarczej, z tego względu ten etap w trakcie zakładania firmy także jest bardzo istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Przyjmuje się, że jeśli przedsiębiorstwo nie zawiadomi o chęci stosowania innej zasady podatkowej, automatycznie będzie zmuszona wypłacać swoje zobowiązania wobec państwa zgodnie z tymi regułami.

Podatek na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% – w wypadku, gdy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł oraz 32% – gdy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się według tej formy firmie przysługuje prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do którego wliczają się wszelkie wartości, zakupy i inwestycje, które są konieczne, aby go uzyskać (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można również pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się wspólnie z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: rozchodów i przychodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Działania w tym zakresie upraszcza ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Główną zaletą podatku liniowego jest niezmienna i niezależna od dochodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Ten rodzaj rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza jeśli dochody firmy są znacznie wyższe niż 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć opłacania podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy zabiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz rozliczania razem z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do kredytu podatkowego.

Kontakt z biurem rachunkowym jest przydatny, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość przychodów i rozchodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową dostępną tylko dla firm kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z uprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są zróżnicowane zależnie od rodzaju działalności i wynoszą: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Przedsiębiorstwo ma możliwość pobierania ulg podatkowych oraz ma prawo do kredytu podatkowego, w zamian za to, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również wspólne rozliczenie z małżonkiem jest niemożliwe.

Pomimo tego, że nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle niezbedna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych. Należy również zachowywać wszelkie dowody zakupu, a na koniec roku obowiązkowo przeprowadza się inwentaryzację materiałów i towarów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie informacji takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, gdzie działa firma czy wiek podatnika. Taką wartość ustala się z roku na rok. Z tej przyczyny niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do wybrania innej formy podatkowej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie można odliczać kosztów uzyskania przychodu, korzystać z kredytu podatkowego, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie niezbędne jest okazywanie rachunków lub faktur poświadczających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?

Ustalenie formy opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, aby na bazie przewidywanych dochodów, odpowiednio dobrać formę podatku do charakteru działalności. Istotnym aspektem tego działania, jest księgowość i współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym. Każda z form ma inne wymagania, co do koniecznych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, też musi być dobrany mądrze.

Poltax Toruń – usługi

Strona używa cookies
Ok