Wynajem autokarow Torun autobusy wycieczkowe do wynajecia
Wynajem autobusów wycieczkowych – jak zorganizować wyjazd służbowy
15 sierpnia, 2018
DENTYSTA TORUN Gabinet stomatologiczny leczenie kanalowe
Rodzinny dentysta – Esthetic Dental Clinic Toruń
23 stycznia, 2019

Geodeta – Wyznaczanie granic działki i kamieni granicznych

Geodeta - Wyznaczanie granic działki i kamieni granicznych Toruń

Wyznaczanie znaków granicznych

Wznowienia znaków granicznych działki dokonujemy wszędzie tam gdzie punkty te zostały wykopane albo naruszone zaś projektant musi posiadać informację o ich dokładnym położeniu. Na przykład chce wiedzieć jak przebiega granica przy sprzedaży nieruchomości lub stawianiu ogrodzenia.

Wznowienie znaków powinno być zrobione tylko na podstawie stosownych dokumentów znajdujących się w Zasobie Państwowym. Wznowienie znaków granicznych zgłaszamy do PZGiK jako praca. Po otrzymaniu z PZGiK materiałów źródłowych mówiących o przebiegu granic nieruchomości przystępujemy do pracy .

Po przeanalizowaniu materiałów źródłowych dotyczących wyznaczenia punktów granicznych, zawiadamiamy sąsiadów, których nieruchomości sąsiadując nieruchomością o pracach które będą wykonywane w danym terminie na działce przez geodetę. Z wykonanych czynności wznowienia kamieni granicznych geodeta sporządza protokół, który obie strony muszą podpisać i który razem z całą dokumentacją geodezyjną musi zostać przyjęty do PZGIK.

Warto wiedzieć, że akt wznowienia kamieni granicznych jest czynnością techniczną która nie wywołuje żadnych skutków dla stanu prawnego granic działki oraz nie rozpoczyna procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Tym niemniej są to ważne i często utrudnione technicznie prace, bowiem geodeta musi odnaleźć miejsce położenia punktu granicznego precyzyjnie w tym samym miejscu, w którym wcześniej znajdował. By to zrobić poprawnie należy rzetelnie zbadać dokumentację z zasobu, materiały archiwalny a także niejednokrotnie przeprowadzić żmudną analizę w terenie bazując na punktach pomiarowych, które są dostępne, gdzie inny geodeta korzystał nadając punktom ich pierwotne położenie.

Wyznaczenie granic działki

Usługę ustalenia przebiegu granic działki geodeta może świadczyć gdy właściciel nieruchomości nie wie którędy wytyczona jest granica między działkami.

Procedury ustalania granic geodeta może dokonać wtedy kiedy nie ma sporu o przebieg granicy oraz w wyniku badania dokumentacji znajdującej się w rejestrach państwowych, gdy nie ma możliwości znalezienia położenia kamieni granicznych.

Zawiadamiamy wtedy zainteresowane osoby o pomiarach podjętych w celu wytyczenia przebiegu granic nieruchomości ewidencyjnych i ustalamy zakres granic, którego podstawą są:

  • zgodne wskazania właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych albo samoistnych posiadaczy
  • ostatni spokojny stan władania
  • zbadane w terenie położenie kamieni granicznych wraz z analizą dokumentów z rejestrach państwowych.

Z wykonanych czynności geodeta ma obowiązek wykonać protokół wyznaczenia przebiegu granic, na którym muszą podpisać się w terenie wszystkie strony.

Procedura wytyczania przebiegu granicy działek ewidencyjnych musi być zgodnie z prawem zgłoszona do PODGIK a dokumenty utworzone w jej wyniku muszą być przekazane do PZGiK po zakończeniu czynności geodezyjnych.

Usługi geodezyjne Toruń

Strona używa cookies
Ok